Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Panduan Pinjaman Latihan Kemahiran (Lepasan Sekolah)

Syarat-syarat permohonan pinjaman – pelatih
 1. Pemohon hendaklah:-
  • warganegara Malaysia;
  • kelayakan umur bagi pemohon sepenuh masa ialah di antara 15 hingga 45 tahun bagi tahap kemahiran 1 hingga 5;
  • pemohon sedang belajar di Penyedia latihan yang berdaftar dengan PTPK;
  • pemohon sedang mengikuti kursus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) dan DKM secara sepenuh masa;
  • pemohon yang memohon pinjaman hendaklah bukan terdiri daripada pelajar sekolah, penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Sewasta (IPTS) lain;
 2. Tidak mendapat mana-mana tajaan daripada agensi kerajaan atau institusi kewangan yang lain.
 3. Bidang/Kursus Kemahiran hendaklah diluluskan oleh PTPK.
 4. Pemohon hendaklah berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 5. Pemohon hendaklah membuka akaun CIMB Konvensional sahaja.

PTPK Form

 • Borang Permohonan PTPK – Download
 • Borang Akuan Pendapatan Penjamin – Download

技能培训贷款指南

学生申请贷款的条件
 1. 申请者必须是:-
  • 马来西亚公民;
  • 申请者的年龄资格为15至45岁,技能等级为1至5;
  • 申请者必须在有向PTPK注册的培训学府就读;
  • 申请者必须就读全职马来西亚技能证书(SKM)和DKM的课程;
  • 申请者不能在政府高等学院(IPTA)和私人高等学院(IPTS)就读;
 2. 没有得到政府机构或其他金融机构的任何赞助.
 3. 技能课程必须是由PTPK批准.
 4. 申请者必须在技能发展部(JPK)注册.
 5. 申请者必须拥有CIMB Conventional账户.

 

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
人力資源部技職發展基金