Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Panduan Pinjaman Latihan Kemahiran (Lepasan Sekolah)

Syarat-syarat permohonan pinjaman – pelatih
 1. Pemohon hendaklah:-
  • warganegara Malaysia;
  • kelayakan umur bagi pemohon sepenuh masa ialah di antara 15 hingga 45 tahun bagi tahap kemahiran 1 hingga 5;
  • pemohon sedang belajar di Penyedia latihan yang berdaftar dengan PTPK;
  • pemohon sedang mengikuti kursus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) dan DKM secara sepenuh masa;
  • pemohon yang memohon pinjaman hendaklah bukan terdiri daripada pelajar sekolah, penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Sewasta (IPTS) lain;
  • pendapatan keluarga tidak melebihi RM 5,000 sebulan
 2. Tidak mendapat mana-mana tajaan daripada agensi kerajaan atau institusi kewangan yang lain.
 3. Bidang/Kursus Kemahiran hendaklah diluluskan oleh PTPK.
 4. Pemohon hendaklah berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 5. Pemohon hendaklah membuka akaun CIMB Konvensional sahaja.
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
人力資源部技職發展基金