Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Panduan Pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

Syarat-syarat permohonan pinjaman – pelatih
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur pemohon di antara 15 hingga 50 tahun pada tahun permohonan.
 3. Mengikuti kursus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), DKM, DLKM dan program lain yang diluluskan oleh PTPK secara sepenuh masa.
 4. Pemohon sedang belajar di Penyedia latihan yang berdaftar dengan PTPK.
 5. Pemohon hendaklah berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
 6. Pemohon yang memohon pinjaman hendaklah bukan terdiri daripada pelajar sekolah, penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Institut Pengajian Tinggi Sewasta (IPTS) lain.
 7. Tidak mendapat mana-mana tajaan daripada agensi kerajaan atau institusi kewangan yang lain.
 8. Bukan seorang yang diisytiharkan muflis dan tidak disenarai hitam oleh mana-mana institusi kewangan.
 9. Pemohon hendaklah membuka akaun CIMB Konvensional sahaja.

PTPK Form

 • Borang Permohonan PTPK – Download
 • Borang Akuan Pendapatan Penjamin – Download

人力资源部技职发展基金

学生申请贷款的条件
 1. 马来西亚公民.
 2. 年龄资格为15岁至50岁之间.
 3. 就读全职马来西亚技职证书(SKM),DKM,DLKM以及PTPK批准的其他课程.
 4. 申请者目前在有向注册PTPK的培训学府就读.
 5. 申请者必须在技职发展局(JPK)注册.
 6. 申请者不能在政府高等学府(IPTA)和私人高等学府(IPTS)就读.
 7. 没有得到政府机构或其他金融机构的任何赞助.
 8. 没有被宣告破产和未被金融机构列入黑名单者.
 9. 申请者必须拥有CIM Conventional账户.

 

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
人力資源部技職發展基金