TITLE : Ping Pong Training
DAY/ DATE : EVERY WEDNESDAY
TIME : 5.00 PM – 6.00 PM
VANUE : CORRIDOR SECOND FLOOR
PURPOSE :

Memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk menyerlahkan bakat dan potensi mereka dalam sukan dan seterusnya mempunyai peluang untuk bertanding di peringkat kebangsaan.

Memupuk jati diri dan disiplin pelajar melalui program-program kesukanan dan pendedahan yang amat berguna dengan menyertai pertandingan sukan.

Membina semangat kesukanan dan kerjasama antara pelajar supaya kualiti sukan negara dapat dipertingkatkan.